Як визначити та правильно сформулювати мету курсової роботи

Головною та основною метою будь-якого курсового проекту є перевірка отриманих знань та закріплення їх при дослідженні різних аспектів, пов’язаних як з теоретичною, так і з практичною частинами роботи. Проте у проєкті формулюється вона трішки інакше — це потрібно знати кожному, хто вирішив, що замовити курсову роботу не є кращим рішенням для нього.

При відповіді питання, як написати мету курсової, слід зазначити, що на правильність її постановки впливає як тема роботи, так і її характер. Оскільки мета може виступати і як процес вивчення будь-якої проблеми, і як формулювання власної думки щодо того чи іншого твердження.

У першій ситуації мета курсової роботи потребує концентрації на:

 • вивченні наукової літератури;
 • оцінки суджень популярних авторів;
 • розгляді накопичених вченим співтовариством роками матеріалів.

У другому випадку мета зводиться до:

 • визначення практичної цінності дослідження;
 • доказі чи спростування тверджень;
 • розв’язанні задач нестандартними способами.

Метою курсової є конкретна діяльність. Зважаючи на це, слід проводити її опис не як процесу, а як дії. Це досягається за рахунок використання наступних дієслів:

 • визначити;
 • з’ясувати;
 • проаналізувати;
 • встановити;
 • узагальнити;
 • виявити.

При формулюванні мети слід враховувати ще й те, що вона має бути кінцевим результатом виконання ряду завдань. Й тут треба бути вкрай обережним й при їх формулюванні ні в якому разу не дублювати мету. Завдання мають бути послідовними, конкретними, лаконічними й пов’язаними з кінцевою метою. Для їх формулювання варто використовувати такі ж дієслова, як було згадано вище.

Якщо самостійно працювати над курсовою все ж таки не хочеться, то варто оформити замовлення на курсову в компанії «Інформ-Сервіс». Ця компанія має бездоганну репутацію на ринку інформаційних послуг й дуже гарно зарекомендувала себе серед студентів. Серед її переваг можна відзначити:

 • доступні ціни на послуги. Цінова політика компанії є лояльною порівняно з пропозиціями від конкуруючих компаній, однак вона цілком відповідає вимогам «ціна-якість»;
 • висока швидкість виконання робіт будь-якої складності;
 • висока якість виконання робіт. Авторський колектив компанії — справжні фахівці, для яких унікальність, академічна доброчесність, наукова новизна — не пусті слова, а цілком зрозумілі вимоги.

Варто відзначити, що спеціалісти компанії здатні впоратись з курсовими з історії, філософії, математики, медицини, юриспруденції (адміністративне право, кримінальне право тощо).

Read also:

Меню